HÖSTMÄSSAN 2018

NORDMALING

Mötesplatsen

­

Höstmässan är en viktig mötesplats för människor, företag och samhälle. Nordmalings läge mittemellan städerna Umeå och Örnsköldsvik, och Norrskenshallens läge nära E4:an, ger bra förutsättningar att utveckla mässarrangemanget.

Samarbete LN91

­

Nordmalings Handel är huvudarrangör av Höstmässan och samarbetear med LN91 i genomförandet.. För handeln är det viktigt att stärka Nordmalings attraktionskraft och då är det angeläget med både mötesplatser som Höstmässan och stödet till föreningslivet.

26-28 okt 2018

­

Fredag 26 okt kl 11.00-16.00

Lördag 27 okt kl 10.00-17.00

Söndag 28 okt kl 10.00-16.00

 

gallery/käck
gallery/mötesplats
gallery/entre norrskenshallen