Back to Top
Skip to main content

Mässan startade 1999 i form av ett samarbetsprojekt mellan handel, företag organisationer och kommunen. Köpmannaföreningen stod som arrangör. (numera Nordmalings Handel)
Mässan döptes till Träffpunkt Nordmaling p.g.a det optimala läget mitt emellan industristaden Örnsköldsvik och studentstaden Umeå.
När det hela överlämnades till nya arrangörer så ändrade man namnet till Höstmässan. Sedan ett par år är det åter Nordmalings Handel som är arrangör för Höstmässan. 2016 inleddes ett samarbete med LN91 i genomförandet av mässan.
Ca 60 utställare brukar husera på den väl anpassade ytan på 1.800 kvm i Norrskenshallen.
Mässan når en unik kundgrupp på bägge sidor om länsgränsen.